Glosateca

Octaves

Les Cobles o octaves. Estrofa de vuit versos, de dues o tres rimes consonàntiques.