Glosateca

Dècima

Deu versos amb la rima abbaaccddc.