Què és la glosa?

La glosa o cançó improvisada

Glosar és l’art d’improvisar versos rimats sobre una melodia determinada, forma part de la cultura popular oral catalana. Les cançons improvisades són composicions poètiques en què cadascuna de les estrofes acaba amb un vers o grup de versos que tothom coneix. N'hi ha de diverses: garrotins, nyacres, perdiuetes, corrandes, jotes, albades... cadascuna d'elles amb la seva melodia i sobre una estructura de versos ben determinada. Arreu dels Països Catalans trobem mostres diferents d’improvisació, que està ben arrelada a la personalitat del nostre poble. Així, per exemple, podem sentir, cantar i ballar jotes a l’Ebre; fandangos, a les illes; patacades, a Cadaqués, o gaudir del cant d’estil al País Valencià.

La cançó improvisada es formula com un diàleg entre improvisadors. L'enginy del glosador, però, no es mesura només en l’estructura formal de la composició sinó també en el contingut de la resposta, que necessàriament ha de ser ràpida, enginyosa, i escaient a l'envit del contrari.

En aquesta presentació podreu indagar en les melodies que es fan servir per glosar i podreu saber-ne de cada una una mica d'història, característiques melòdiques, rima i mètrica, cantadors històrics,i veure'n vídeos,articles i webs relacionades.