Glosateca

Programació

Corrandescola. Proposta didàctica per treballar al glosa a Primària.

Comparteix aquest recurs

Aquest és un llibre elaborat pel grup de treball interdisciplinari La cançó improvisada a Primària l’any  2009, que estava format per mestres de llengua i de música de diverses escoles. Com a grup de formador de formadors tenia el suport de l’ICE de la UAB. Van col·laborar en aquest llibre i formaven part del grup:

Albert Casals Ibáñez (coord), Anna Cinca Martínez, Francesca Esparbé Crespo, Ma. Eugènia Mascort Vidal, Anna Morilla Montanyà, Gemma Pla Padrós, Lurdes Rimalló Fabrelles, Mireia Sancerni i Giménez, Anna Santamaria Llavall, Teresa Teixidor Planas i Ma.Carme Terradas Comas.

El llibre es divideix en quatre parts, precedides d’una petita orientació d’utilització. En el primer apartat es presenten els aspectes essencials per comprendre què és la cançó improvisada, la seva realitat en l’àmbit de la llengua catalana i, més concretament, les tonades pròpies de Catalunya. El segon apartat es dedica a justificar la introducció de la cançó improvisada a l’escola, la presència i importància dins de les escoles de Catalunya, i les experiències portades
a terme, per acabar subratllant la importància de partir d’una perspectiva comunicativa.

El tercer apartat és el que pròpiament presenta la proposta didàctica, des de les competències i objectius que treballa fins a les activitats i materials dels que es disposen.

Per últim, el quart apartat és un exemple d’una unitat didàctica interdisciplinària (música i llengua) realitzada per mestres del  grup de treball.

Aquest llibre està pendent de revisió per la posterior publicació en webs.

Material aportat per Albert Casals i Ibañez.

Arxius adjunts
Corrandescola.pdf
Enllaços a recursos externs
Activitats que formen part d'aquesta programació
Targetes de rimes Primària, Secundària
Rima-camp semàntic Adults, Batxillerat, Primària, Secundària
La mitja quarteta Primària, Secundària
Targetes terminacions Adults, Batxillerat, Primària, Secundària