Glosateca

Activitat didàctica

Quin objecte és?

Comparteix aquesta activitat
Objectiu de l'activitat didàctica

Improvisar gloses, creació d'idees.

Materials necessaris

Caixa amb diferents objectes, targtes o daus amb imatges o paraules.

Aquesta activitat és per fer en petit grup de 3 o 4. Un dels integrants del grup es tapa els ulls amb un mocador. La resta de companys han d’ agafar un objecte de la caixa d’objectes i  improvisar gloses a mode d’endevinalla perquè el que no veu res encerti de quin objecte es tracta. Ha de contestar en glosa preferiblement fins que l’encerti, i en acabat un altre es taparà els ulls.  Podem fer-ho amb quartetes o amb l’estructura de la melodia que ens interessi treballar. Seria ideal que poguessin tenir un ordinador o altaveu i fer-ho sobre les bases, o que la mestra pogués anar passant a acompanyar pels diferents grups. Per no molestar-se entre ells convindria fer-ho en un espai obert com ara el pati.

Si no tenim una caixa amb objectes podem fer servir targetes o daus d’imatges o paraules.

 

Activitat aportada per Gemma Balagué.