Glosateca

Activitat didàctica

Històries glosades (storycubs)

Comparteix aquesta activitat
Objectiu de l'activitat didàctica

Improvisar gloses a partir de les imatges dels daus, tot fent una història.

Materials necessaris

Daus d’storycubs.

En aquesta activitat utilitzarem el material dels storycubs. Són uns daus amb diferents imatges d’objectes, accions… que tirarem de 3 en 3, i amb aquelles imatges intentarem crear una història. En petit grup, es tiren els daus i amb aquelles imatges (3 per exemple) es crea una petita història entre tots. Quan ja tinguem la història creada, l’haurem de transformar en gloses (una o dos).  Podem utilitzar la melodia que ens interessi en aquell moment, totes són vàlides. Si no teniu cubs podeu fer servir targetes amb imatges, o crear-los vosaltres mateixos.

 

Activitat aportada per Gemma Balagué.