Glosateca

Activitat didàctica

Diccionari de la Rima

Comparteix aquesta activitat
Objectiu de l'activitat didàctica

Rimar paraules i memoritzar rimes

Materials necessaris

Cartolines de colors, retoladors, o llibreta petita i bolígrafs.

Per parelles o individualment els alumnes s’han de fer “responsables” d’una determinada rima. Cada paraula l’han d’escriure en uns cartronets que tindran un color determinat segons siguin d’una terminació o una altra. Aquests cartrons es penjaran en un lloc ben visible i s’han de comprometre a anar-la ampliant dia a dia. Serviran per fer el diccionari de la rima del grup-classe. És una activitat perfecta per després improvisar, ja que tenen les parelles de paraules a l’abast.

Variacions

  • El diccionari pot ser també una activitat individual on cadascú es va fent les seves llistes de rimes en una llibreta.
  • Es poden anar fent llistes de rimes a partir de imatges o paraules, i anar-les arxivant en un dossier o llibreta.

Activitat aportada per Gemma Pla i variacions de Gemma Balagué.