Glosateca

Activitat didàctica

Completa la quarteta

Comparteix aquesta activitat
Objectiu de l'activitat didàctica

Completar el principi d'una glosa amb els versos necessaris. Rima, mètrica i melodia.

Materials necessaris

Targetes impreses i plastificades

Aquestes targetes són per acabar de completar la quarteta cantant-ne els versos que falten de manera improvisada. Podem fer-ho individualment, per parelles, o petits grups amb melodies de 4 versos com les Nyacres, les Corrandes, els Garrotins, Perdiueta, els Dominés, Cançó de pandero… o també pot ser el principi d’altres estructures més complexes com el Romanço, la glosa Mallorquina, Menorquina, Bàlzigues, Albaes, Jota o Corrandes del Rosselló.

Variacions

  • Podem utilitzar les rimes de l’inici de quarteta per a fer llistes o flors de paraules que rimen amb aquestes.
  • Podem modificar els inicis de quartetes per altres continguts que ens interessin més treballar o que siguin més contextualitzats a l’escola/institut/esplai.
  • És millor fer-ho oralment però també podem fer-ho escrit.

És recomanable fer servir una base de la melodia que estiguem treballant o acompanyar amb un instrument harmònic (piano, guitarra, acordió…).

 

Activitat aportada per Gemma Balagué amb material creat per Corrandescola.

Recursos associats a aquesta activitat didàctica