Glosateca

Activitat didàctica

Cançons heptasil·làbiques

Comparteix aquesta activitat
Objectiu de l'activitat didàctica

Prendre consciència del vers heptasil·làbic

Aquesta activitat és per prendre conciència del vers heptasil·làbic. Es tracta de demanar als alumnes que pensin en cançons tradicionals, infantils, o altres que tenen versos heptasil·làbics. Cantem algunes de les cançons que han pensat i li canviem la lletra per corrandes de repertori. Així ens adonem que moltes de les cançons que coneixen tenen aquest tipus d’estructura.

 

Activitat aportada per Gemma Balagué.