Actualitat

General

Visita de set bertso irakalse

Comparteix la notícia
Visita de set bertso irakalse
Arrel de la participació de Cor de Carxofa en la II Mostra de Oralidade “De repente en Compostela” organitzada per Oral, vam establir contacte amb l’Inaki Iturriotz, profesor de bertso a les escoles.
Per tal de conèixer experiències de glosa a l’escola – tant a primària com a secundària- ens visitaran set bertso irakasle (professors de bertso a les escoles) de l’associació Mintzola de dijous 12 a diumenge 15. També participaran activament de les 12 hores de glosa a Mataró.