Glosateca

Activitat didàctica

Qui és?

Comparteix aquesta activitat
Objectiu de l'activitat didàctica

Mètrica: crear versos heptasil·làbics

Aquesta activitat es pot fer en rotllana de 6-7 alumnes o més. Cantant o recitant, es tracta de parlar de la persona del costat amb versos heptasíl·làbics. Es poden fer un, dos, tres, o quatre versos rimats o sense rimar (depenent del nivell). Es deixa un minut perquè es preguntin coses i després van recitant o cantant consecutivament d’un en un. Aquesta activitat és recomanable quan no es coneixen gaire entre ells.

Variacions

  • També es pot demanar alguna cosa concreta (el nom, edat, un secret, un gust, una afició…).

 

Activitat aportada per Gemma Balagué.