Glosateca

Activitat didàctica

Què sento?

Comparteix aquesta activitat
Glosateca
Objectiu de l'activitat didàctica

Expressar què sento

Matèria: Educació en valors i/o Tutoria

Cicle Superior de Primària

És ben cert que en aquesta edat, la pre-adolescència, els alumnes tenen certes pors i recels a l’hora d’expressar els seus sentiments i és per això que mitjançant aquesta activitat, amena i dinàmica, és possible que se’ls hi faci més fàcil poder-ho fer. Òbviament, aquesta activitat, no només és per fer-la una única vegada, sinó per fer-la de manera sistemàtica; és a dir, un cop a la setmana o quinzenalment o bé també en petits grups. Tot això dependrà del grup classe i de les oportunitats d’horari de les que es disposi.

L’activitat es basa en el següent:
– Es fa a primera hora del matí o de la tarda o bé a última hora del matí o de la tarda (depenent de la possibilitat de l’horari)
– La mestra dóna el peu de cara a que els alumnes es soltin de manera més natural. La mestra comença a expressar com li ha anat el dia en breus frases i acaba fent una quarteta rimant el segon vers amb el quart; esperant que els alumnes més espavilats la segueixin. D’aquesta manera, els que tinguin més dificultats i més pors, se sentiran més còmodes i els altres amb més ganes d’ajudar. Cal dir, que al principi de començar amb aquesta activitat, és possible que no tots els alumnes participin, però segurament, a mida que passin dues o tres sessions, seran els propis alumnes, qui ja vulguin participar i dir la seva.

 

Actvitat aportada per Montserrat Rodríguez Caballero

Recursos associats a aquesta activitat didàctica
Comparteix activitat