Glosateca

Activitat didàctica

El que m’agrada de tu…

Comparteix aquesta activitat
Glosateca
Objectiu de l'activitat didàctica

Exterioritzar sentiments i cohesió grup. A nivell de glosa: adjectius,paraules i rima.

En aquesta activitat (podria ser de tutoria) un alumne és el protagonista.

La resta d’alumnes ha de pensar una quarteta on diguin alguna cosa postitiva del company o companya que està al centre ja sigui alguna cosa que li agrada, alguna cosa que fa bé o alguna anècdota afectiva d’ambdós..

La idea és que al final hi passi tot el grup classe en algun moment. Si veiem que es fa molt pesat cada dia es pot fer que 2/3 alumnes siguin els protagonistes..

Treball previ

S’ha de fer un treball previ de la necessitat que com a societat de dir-nos aquelles coses que fem bé i que tots tenim els nostres punts forts o coses bones que fem.
Una activitat prèvia que podem fer es crear un llistat de paraules o adjectius que diguin qualitats positives.

El dia que es fa l’activitat es poden portar retallades les paraules i agruparl-es per rima ( at-ista…) Si algú s’encalla es poden vagafar dues paraules que encaixin amb aquella persona i crear la quarteta per així facilitar a l’alumnat que es pugui encallar.
Qui no pot crear la quarteta també incloent anecdotes personals amb la persona que es protagonista o dient algúna cosa que fa molt bé.

 

Activitat aportada per Francesc Tresserras Hernandez